Bardzo dynamiczny, globalny rozwój technologii informatycznych oraz sytuacja wywołana globalną pandemią COVID 19 ukierunkowały działania technologiczne spółki INDUSTRY 4.0 głównie na rozwiązania IT oraz szeroko rozumianą robotykę i zdalne sterowanie zarządzaniem strategicznym, w tym szczególnie z wykorzystaniem technologii modelowania przestrzeni wirtualnej 3D w czasie rzeczywistym.

Zespół BIURA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII opracował w ostatnich 3 latach ponad 15 niezwykle nowoczesnych technologii o potencjale globalnym.

Nie tylko spółka INDUSTRY 4.0 zgłasza opracowane technologie ale sprzedajemy też prawa autorskie lub realizujemy na zlecenie naszych partnerów handlowych kompleksowa obsługę prac rozwojowych projektów typu START-UP i nie tylko.

Główne obszary wdrażania technologii informatycznych i robotyzacji to branże:
– inwestycyjna,
– zarządzania administracyjnego,
– obrotu nieruchomościami,
– medyczna,
– finansowa,
– transportowa,
– rolnicza,
– robotyka,
– ochrona i p.poż.

INDUSTRY 4.0 to wyjątkowa firma w skali co najmniej europejskiej, gdyż nie tylko działamy w obszarze badań technologicznych ale też je wdrażamy i komercjalizujemy.

Działaniami tymi zajmuje się BIURO KONSULTINGOWE spółki INDUSTRY 4.0.